III Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa

„Agroleśnictwo – alternatywna produkcja rolnicza” 5 października 2022 roku odbyła się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach III Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa pt. „Agroleśnictwo – alternatywna produkcja rolnicza”, zorganizowana przez IUNG-PIB i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Europejskiej Federacji Agroleśnictwa. Spotkanie zorganizowano w formie hybrydowej, możliwość…

Szczegóły

OSA członkiem konsorcjum projektu REFOREST w ramach programu Horyzont Europa

Stowarzyszenie pozyskało finansowanie na realizację projektu Horyzont Europa o akronimie REFOREST w ramach konsorcjum, złożonego z 14 partnerów z 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Pierwsze spotkanie grupy przedstawicieli jednostek partnerskich odbyło się w Pradze  w dniach 12-13 września 2022 roku. Koordynatorem projektu jest Czeski Uniwersytet Nauk o Życiu w Pradze. Pełny tytuł projektu brzmi „Agroforestry…

Szczegóły

Członkowie OSA uczestniczyli w 6 Europejskiej Konferencji Agroleśnictwa

Konferencja odbyła się w Nuoro w dniach 16-20 maja 2022 roku. Wydarzenie zgromadziło 250 osób – naukowców, praktyków, decydentów i pasjonatów agroleśnictwa, w tym 3 członków OSA. Celem konferencji było przekazanie najnowszych osiągnięć badawczych z zakresu systemów rolno-leśnych, w tym w tematyce poprawy bioróżnorodności, żyzności gleby, dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rolnych oraz ochrony dziedzictwa krajobrazu…

Szczegóły

Warsztat projektu AGROMIX

W dniach 9-10 lutego odbył się zdalny warsztat z zakresu transformacji gospodarstw rolnych do zrównoważonego modelu gospodarowania z wykorzystaniem zasad agroekologii i agroleśnictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu AGROMIX z 14 krajów Europejskich, zaangażowani w opracowanie oddolnych innowacji w gospodarstwach pilotażowych. W badaniach projektu partycypuje sieć obiektów doświadczalnych oraz 11 gospodarstw o produkcji roślinno-zwierzęcej…

Szczegóły

Kwalifikowalność działek rolnych z drzewami do dopłat bezpośrednich

OSA wraz ze Stowarzyszeniem Hodowców Bydła „Pastwisko” zwróciło się z prośbą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o interpretację zapisów dotyczących kwalifikowalności działek rolnych z obecnością drzew do płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Z naszym pismem oraz wyjaśnieniami ARiMR mogą się Państwo zapoznać poniżej: Korespondencja z ARiMR

Szczegóły

OSA w koalicji z 54 organizacjami pozarządowymi przyjmuje wspólne stanowisko w sprawie WPR

Zdaniem koalicji organizacji priorytetem Planu powinna stać się ochrona i wzmacnianie ekologicznej trwałości ekosystemów oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej rolnictwa przed 2050 rokiem. Jednocześnie została zgłoszona propozycja, aby prace nad PS stały się początkiem dyskusji nad przyjęciem Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa. W dniu 18 marca 2021 roku zostało opublikowane wspólne stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie…

Szczegóły

OSA jest partnerem i przedstawicielem Polski w europejskim projekcie AGROMIX w ramach programu Horyzont 2020

28 kwietnia 2020 r. OSA podpisało umowę z Komisją Europejską (Grant Agreement) na realizację projektu H2020 o akronimie AGROMIX i tytule „AGROforestry and MIXed farming systems – Participatory research to drive the transition to a resilient and efficient land use in Europe” Polski tytuł projektu: „Systemy rolno-leśne oraz produkcja mieszana – interdyscyplinarne prace badawcze ułatwiające…

Szczegóły

OSA członkiem Koalicji Żywa Ziemia

OSA zostało przyjęte w poczet członków Koalicji Żywa Ziemia, która stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. Wraz z czołowymi polskimi organizacjami pozarządowymi, wspierającymi zrównoważony model rolnictwa, OSA będzie podejmować działania na rzecz zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku…

Szczegóły

Broszura „Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym”

Szanowni Państwo, przedstawiamy broszurę opisującą agroleśnictwo, wydaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w języku Polskim. Mamy nadzieję że broszura przyczyni się do upowszechnienia systemów rolno-leśnych oraz zachęci do samodzielnego pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym

Szczegóły