Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa

to organizacja powołana w 2015 roku, której głównym celem jest promocja i wdrażanie agroleśnictwa (systemów rolno-leśnych). Szczegółowe cele i zasada działania są opisane w naszym statucie. OSA jest również organizacją członkowską i reprezentującą w Polsce interesy European Agroforestry Federation (EURAF).

Członkami Organizacji są pracownicy naukowi (IUNG-PIB, SGGW), rolnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu i kształtowaniu polityki w sektorze rolno-żywnościowym i leśnym. OSA należy do Koalicji Żywa Ziemia. Od listopada 2020 roku OSA jest partnerem w europejskim projekcie AGROMIX, którego celem jest opracowanie zrównoważonych scenariuszy rozwoju dla gospodarstw rolnych oraz rekomendacji strategicznych w zakresie systemów zintegrowanych/agroleśnictwa dla powiązanych z nimi gmin/regionów

Statut OSA

Deklaracja członkowska OSA

Zapraszamy do członkostwa
i współpracy w ramach Stowarzyszenia!

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, zeskanowanie i wysłanie jej na konto OSA agrolesnictwo@gmail.com oraz przelanie składki na konto podane w tekście deklaracji.
agrolesnictwo@gmail.com

Skład Zarządu OSA kadencji 2021 r.

 

Prezes

Dr Robert Borek

rborek at iung.pulawy.pl

 

Wiceprezes

Dr hab. Rafał Wawer

huwer at iung.pulawy.pl

 

Sekretarz

Dr Paweł Radzikowski

pradzikowski at iung.pulawy.pl

 

Skarbnik

Dr hab. Alina Syp

asyp at iung.pulawy.pl

 

Członek Zarządu

Dr Jacek Zajączkowski

jacek_zajaczkowski at sggw.pl