Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa

to organizacja powołana w 2015 roku, której głównym celem jest promocja i wdrażanie agroleśnictwa (systemów rolno-leśnych). Szczegółowe cele i zasada działania są opisane w naszym statucie. OSA jest również organizacją członkowską i reprezentującą w Polsce interesy European Agroforestry Federation (EURAF).

Członkami Organizacji są pracownicy naukowi (IUNG-PIB, SGGW), rolnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu i kształtowaniu polityki w sektorze rolno-żywnościowym i leśnym. OSA należy do Koalicji Żywa Ziemia. Od listopada 2020 roku OSA jest partnerem w europejskim projekcie AGROMIX, którego celem jest opracowanie zrównoważonych scenariuszy rozwoju dla gospodarstw rolnych oraz rekomendacji strategicznych w zakresie systemów produkcji mieszanej/agroleśnictwa dla powiązanych z nimi gmin/regionów. Od lipca 2022 r. OSA jest członkiem konsorcjum realizującego projekt REFOREST, mającego za zadanie dostarczyć wiedzy, jak włączyć działania proklimatyczne, rolnictwo węglowe oraz rolno-środowiskowe regulacje i instrumenty finansowe do biznesplanów gospodarstw rolnych z systemami rolno-leśnymi. W projekcie wykorzystujemy sieć Living Labs w 8 krajach UE.

Statut OSA

Deklaracja członkowska OSA

Zapraszamy do członkostwa
i współpracy w ramach Stowarzyszenia!

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, zeskanowanie i wysłanie jej na konto OSA agrolesnictwo@gmail.com oraz przelanie składki na konto podane w tekście deklaracji.
agrolesnictwo@gmail.com

Skład Zarządu OSA kadencji 2021 r.

Prezes

Dr Robert Borek

 

 

Wiceprezes

Dr hab. Rafał Wawer

 

 

Sekretarz

Dr Paweł Radzikowski

 

 

Skarbnik

Dr hab. Alina Syp

 

 

Członek Zarządu

Dr Jacek Zajączkowski