Wsparcie na zadrzewianie oraz zakładanie systemów rolno-leśnych w Polsce

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez resort Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie, zadrzewienie, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Nabór odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wniosek można złożyć…