Apel do Pana Ministra Krzysztofa Ardanowskiego z prośbą o wsparcie agroleśnictwa

W dniu 19.08.2019 roku przesłaliśmy na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego apel z prośbą o wprowadzenie agroleśnictwa do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie WPR po 2020 r. W otrzymanej odpowiedzi z dn. 25.10.2019 r., Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki poinformował, że MRiRW jest na etapie uzgodnień na poziomie UE dotyczących…

Szczegóły

Seminarium „Produkcja zintegrowana w gospodarstwach rolnych”, 26/04/2019

Jakie innowacje w systemach rolno-leśnych możemy wdrażać? Jaki układ zadrzewień i gatunki powinniśmy wprowadzać aby spełniały one funkcję przeciwwietrzną? Jakie możliwości daje wykorzystanie biowęgla w gospodarstwach i jak go można wytwarzać samemu? Te i inne kwestie były dyskutowane podczas seminarium, które odbyło się 26 kwietnia 2019 roku w IUNG-PIB w Puławach. Spotkanie było finansowane przez…

Szczegóły

Członkowie OSA uczestniczyli w organizacji 2 Polskiej Konferencji Agroleśnictwa „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych w Polsce”

25 stycznia 2019 roku, w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się 2 Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa pt. „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych w Polsce”. Celem konferencji było zaprezentowanie obecnej wiedzy z zakresu agroleśnictwa oraz polskich gospodarstw rolno-leśnych. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, a spotkanie było sfinansowane z funduszy Narodowego…

Szczegóły

Sympozjum naukowe „Historia oraz funkcje drzew na obszarach wiejskich w Polsce”

22 października 2018 roku, odbyło się w IUNG-PIB naukowe sympozjum. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa było partnerem, współorganizującym wydarzenie. Sympozjum zgromadziło polskich ekspertów z zakresu tematyki zadrzewień oraz architektów krajobrazu. Celem wydarzenia była również promocja perspektyw rozwoju agroleśnictwa na tle tradycji zadrzewiania rolniczego krajobrazu Polski.

Grupa Operacyjna EPI „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

OSA wspiera działania pierwszej polskiej grupy operacyjnej EPI w zakresie agroleśnictwa. Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolniczka z Sosnówki, dołączyła do zespołu OSA oraz zadeklarowała wolę współpracy z członkami Stowarzyszenia. Grupa Operacyjna, której Pani Barbara jest głównym beneficjentem powstała na bazie umowy z ARiMR z dnia 14 czerwca 2018 roku. Celem operacji jest rozwój i wdrożenie…

Szczegóły

Seminarium „Agroleśnictwo dla biogospodarki”

20 kwietnia 2018 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyło się seminarium projektu BIOECON pt. ” Agroleśnictwo dla biogospodarki”. W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby. Robert Borek przedstawił projekt AFINET oraz Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa. Dr hab. Rafał Pudełko wraz ze współpracownikami omówili wyniki analiz przestrzennych, wykonanych w celu scharakteryzowania potencjału gruntów marginalnych w Polsce i…

Szczegóły

Drugie Walne Zebranie OSA

Drugie Walne Zebranie OSA odbyło się 14 marca 2017 roku w IUNG-PIB w Puławach. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Zebrani dyskutowali nad działaniami promującymi agroleśnictwo w Polsce przez Stowarzyszenie. Pani Profesor Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Forum Rolnictwa Ekologicznego przedstawiła obecne regulacje i czynniki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz…

Szczegóły