Pierwsze naukowe seminarium Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, 15 grudnia 2016 r.

15 grudnia 2016 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyło się pierwsze seminarium Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, przy współorganizacji Puławskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Agronomicznego. Seminarium zostało poświęcone systemowi leśno-pastwiskowemu.Robert Borek przeprowadził wykład pt. „Produkcja zwierzęca jako element zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w Polsce na glebach o niskiej przydatności rolniczej”. Pan Zygmunt Sowul…

Szczegóły

Rejestracja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa

18 czerwca 2015 roku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa  (OSA) zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami OSA są eksperci z zakresu nauk rolnych, leśnych, nauczyciele akademiccy oraz rolnicy. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie, koordynowanie oraz wsparcie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przyczynianie się do powiązania nauki, gospodarki oraz ochrony krajobrazu i biosfery w Polsce…

Szczegóły