Członkowie OSA uczestniczyli w organizacji 2 Polskiej Konferencji Agroleśnictwa „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych w Polsce”

25 stycznia 2019 roku, w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się 2 Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa pt. „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych w Polsce”. Celem konferencji było zaprezentowanie obecnej wiedzy z zakresu agroleśnictwa oraz polskich gospodarstw rolno-leśnych. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, a spotkanie było sfinansowane z funduszy Narodowego…

Szczegóły

Sympozjum naukowe „Historia oraz funkcje drzew na obszarach wiejskich w Polsce”

22 października 2018 roku, odbyło się w IUNG-PIB naukowe sympozjum. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa było partnerem, współorganizującym wydarzenie. Sympozjum zgromadziło polskich ekspertów z zakresu tematyki zadrzewień oraz architektów krajobrazu. Celem wydarzenia była również promocja perspektyw rozwoju agroleśnictwa na tle tradycji zadrzewiania rolniczego krajobrazu Polski.

Grupa Operacyjna EPI „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

OSA wspiera działania pierwszej polskiej grupy operacyjnej EPI w zakresie agroleśnictwa. Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolniczka z Sosnówki, dołączyła do zespołu OSA oraz zadeklarowała wolę współpracy z członkami Stowarzyszenia. Grupa Operacyjna, której Pani Barbara jest głównym beneficjentem powstała na bazie umowy z ARiMR z dnia 14 czerwca 2018 roku. Celem operacji jest rozwój i wdrożenie…

Szczegóły

Seminarium „Agroleśnictwo dla biogospodarki”

20 kwietnia 2018 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyło się seminarium projektu BIOECON pt. ” Agroleśnictwo dla biogospodarki”. W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby. Robert Borek przedstawił projekt AFINET oraz Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa. Dr hab. Rafał Pudełko wraz ze współpracownikami omówili wyniki analiz przestrzennych, wykonanych w celu scharakteryzowania potencjału gruntów marginalnych w Polsce i…

Szczegóły

Drugie Walne Zebranie OSA

Drugie Walne Zebranie OSA odbyło się 14 marca 2017 roku w IUNG-PIB w Puławach. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Zebrani dyskutowali nad działaniami promującymi agroleśnictwo w Polsce przez Stowarzyszenie. Pani Profesor Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Forum Rolnictwa Ekologicznego przedstawiła obecne regulacje i czynniki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz…

Szczegóły

Pierwsze naukowe seminarium Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, 15 grudnia 2016 r.

15 grudnia 2016 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyło się pierwsze seminarium Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, przy współorganizacji Puławskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Agronomicznego. Seminarium zostało poświęcone systemowi leśno-pastwiskowemu.Robert Borek przeprowadził wykład pt. „Produkcja zwierzęca jako element zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w Polsce na glebach o niskiej przydatności rolniczej”. Pan Zygmunt Sowul…

Szczegóły

Rejestracja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa

18 czerwca 2015 roku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa  (OSA) zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami OSA są eksperci z zakresu nauk rolnych, leśnych, nauczyciele akademiccy oraz rolnicy. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie, koordynowanie oraz wsparcie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przyczynianie się do powiązania nauki, gospodarki oraz ochrony krajobrazu i biosfery w Polsce…

Szczegóły