OSA członkiem konsorcjum projektu REFOREST w ramach programu Horyzont Europa

Stowarzyszenie pozyskało finansowanie na realizację projektu Horyzont Europa o akronimie REFOREST w ramach konsorcjum, złożonego z 14 partnerów z 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Pierwsze spotkanie grupy przedstawicieli jednostek partnerskich odbyło się w Pradze  w dniach 12-13 września 2022 roku. Koordynatorem projektu jest Czeski Uniwersytet Nauk o Życiu w Pradze. Pełny tytuł projektu brzmi „Agroforestry…

Warsztaty projektu AGROMIX w Krzywej

17 sierpnia 2022 r. w Krzywej (powiat Gorlice) odbyły się warsztaty, których celem było opracowanie podstaw systemu jakości wołowiny pastwiskowej w regionie Małopolski, zakładający również włączenie elementów agroleśnictwa. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób – rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, naukowcy oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Spotkanie wyznaczyło nowe kierunki współpracy pomiędzy rolnikami…