OSA członkiem konsorcjum projektu REFOREST w ramach programu Horyzont Europa

Stowarzyszenie pozyskało finansowanie na realizację projektu Horyzont Europa o akronimie REFOREST w ramach konsorcjum, złożonego z 14 partnerów z 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Pierwsze spotkanie grupy przedstawicieli jednostek partnerskich odbyło się w Pradze  w dniach 12-13 września 2022 roku. Koordynatorem projektu jest Czeski Uniwersytet Nauk o Życiu w Pradze. Pełny tytuł projektu brzmi „Agroforestry…