III Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa

„Agroleśnictwo – alternatywna produkcja rolnicza” 5 października 2022 roku odbyła się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach III Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa pt. „Agroleśnictwo – alternatywna produkcja rolnicza”, zorganizowana przez IUNG-PIB i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Europejskiej Federacji Agroleśnictwa. Spotkanie zorganizowano w formie hybrydowej, możliwość…

OSA członkiem konsorcjum projektu REFOREST w ramach programu Horyzont Europa

Stowarzyszenie pozyskało finansowanie na realizację projektu Horyzont Europa o akronimie REFOREST w ramach konsorcjum, złożonego z 14 partnerów z 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Pierwsze spotkanie grupy przedstawicieli jednostek partnerskich odbyło się w Pradze  w dniach 12-13 września 2022 roku. Koordynatorem projektu jest Czeski Uniwersytet Nauk o Życiu w Pradze. Pełny tytuł projektu brzmi „Agroforestry…

Członkowie OSA uczestniczyli w 6 Europejskiej Konferencji Agroleśnictwa

Konferencja odbyła się w Nuoro w dniach 16-20 maja 2022 roku. Wydarzenie zgromadziło 250 osób – naukowców, praktyków, decydentów i pasjonatów agroleśnictwa, w tym 3 członków OSA. Celem konferencji było przekazanie najnowszych osiągnięć badawczych z zakresu systemów rolno-leśnych, w tym w tematyce poprawy bioróżnorodności, żyzności gleby, dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rolnych oraz ochrony dziedzictwa krajobrazu…

Warsztat projektu AGROMIX

W dniach 9-10 lutego odbył się zdalny warsztat z zakresu transformacji gospodarstw rolnych do zrównoważonego modelu gospodarowania z wykorzystaniem zasad agroekologii i agroleśnictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu AGROMIX z 14 krajów Europejskich, zaangażowani w opracowanie oddolnych innowacji w gospodarstwach pilotażowych. W badaniach projektu partycypuje sieć obiektów doświadczalnych oraz 11 gospodarstw o produkcji roślinno-zwierzęcej…