Rejestracja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa

18 czerwca 2015 roku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa  (OSA) zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami OSA są eksperci z zakresu nauk rolnych, leśnych, nauczyciele akademiccy oraz rolnicy. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie, koordynowanie oraz wsparcie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przyczynianie się do powiązania nauki, gospodarki oraz ochrony krajobrazu i biosfery w Polsce…