Broszura „Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym”

Szanowni Państwo, przedstawiamy broszurę opisującą agroleśnictwo, wydaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w języku Polskim. Mamy nadzieję że broszura przyczyni się do upowszechnienia systemów rolno-leśnych oraz zachęci do samodzielnego pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym