Broszura „Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym”

Szanowni Państwo, przedstawiamy broszurę opisującą agroleśnictwo, wydaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w języku Polskim. Mamy nadzieję że broszura przyczyni się do upowszechnienia systemów rolno-leśnych oraz zachęci do samodzielnego pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym

Apel do Pana Ministra Krzysztofa Ardanowskiego z prośbą o wsparcie agroleśnictwa

W dniu 19.08.2019 roku przesłaliśmy na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego apel z prośbą o wprowadzenie agroleśnictwa do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie WPR po 2020 r. W otrzymanej odpowiedzi z dn. 25.10.2019 r., Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki poinformował, że MRiRW jest na etapie uzgodnień na poziomie UE dotyczących…

Seminarium „Produkcja zintegrowana w gospodarstwach rolnych”, 26/04/2019

Jakie innowacje w systemach rolno-leśnych możemy wdrażać? Jaki układ zadrzewień i gatunki powinniśmy wprowadzać aby spełniały one funkcję przeciwwietrzną? Jakie możliwości daje wykorzystanie biowęgla w gospodarstwach i jak go można wytwarzać samemu? Te i inne kwestie były dyskutowane podczas seminarium, które odbyło się 26 kwietnia 2019 roku w IUNG-PIB w Puławach. Spotkanie było finansowane przez…

Członkowie OSA uczestniczyli w organizacji 2 Polskiej Konferencji Agroleśnictwa „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych w Polsce”

25 stycznia 2019 roku, w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się 2 Ogólnopolska Konferencja Agroleśnictwa pt. „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych w Polsce”. Celem konferencji było zaprezentowanie obecnej wiedzy z zakresu agroleśnictwa oraz polskich gospodarstw rolno-leśnych. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, a spotkanie było sfinansowane z funduszy Narodowego…