Sympozjum naukowe „Historia oraz funkcje drzew na obszarach wiejskich w Polsce”

22 października 2018 roku, odbyło się w IUNG-PIB naukowe sympozjum. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa było partnerem, współorganizującym wydarzenie. Sympozjum zgromadziło polskich ekspertów z zakresu tematyki zadrzewień oraz architektów krajobrazu. Celem wydarzenia była również promocja perspektyw rozwoju agroleśnictwa na tle tradycji zadrzewiania rolniczego krajobrazu Polski.