Grupa Operacyjna EPI „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

OSA wspiera działania pierwszej polskiej grupy operacyjnej EPI w zakresie agroleśnictwa. Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolniczka z Sosnówki, dołączyła do zespołu OSA oraz zadeklarowała wolę współpracy z członkami Stowarzyszenia. Grupa Operacyjna, której Pani Barbara jest głównym beneficjentem powstała na bazie umowy z ARiMR z dnia 14 czerwca 2018 roku. Celem operacji jest rozwój i wdrożenie…