Seminarium „Agroleśnictwo dla biogospodarki”

20 kwietnia 2018 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyło się seminarium projektu BIOECON pt. ” Agroleśnictwo dla biogospodarki”. W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby. Robert Borek przedstawił projekt AFINET oraz Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa. Dr hab. Rafał Pudełko wraz ze współpracownikami omówili wyniki analiz przestrzennych, wykonanych w celu scharakteryzowania potencjału gruntów marginalnych w Polsce i…