Sympozjum naukowe „Historia oraz funkcje drzew na obszarach wiejskich w Polsce”

22 października 2018 roku, odbyło się w IUNG-PIB naukowe sympozjum. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa było partnerem, współorganizującym wydarzenie. Sympozjum zgromadziło polskich ekspertów z zakresu tematyki zadrzewień oraz architektów krajobrazu. Celem wydarzenia była również promocja perspektyw rozwoju agroleśnictwa na tle tradycji zadrzewiania rolniczego krajobrazu Polski.

Grupa Operacyjna EPI „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

OSA wspiera działania pierwszej polskiej grupy operacyjnej EPI w zakresie agroleśnictwa. Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolniczka z Sosnówki, dołączyła do zespołu OSA oraz zadeklarowała wolę współpracy z członkami Stowarzyszenia. Grupa Operacyjna, której Pani Barbara jest głównym beneficjentem powstała na bazie umowy z ARiMR z dnia 14 czerwca 2018 roku. Celem operacji jest rozwój i wdrożenie…

Seminarium „Agroleśnictwo dla biogospodarki”

20 kwietnia 2018 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyło się seminarium projektu BIOECON pt. ” Agroleśnictwo dla biogospodarki”. W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby. Robert Borek przedstawił projekt AFINET oraz Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa. Dr hab. Rafał Pudełko wraz ze współpracownikami omówili wyniki analiz przestrzennych, wykonanych w celu scharakteryzowania potencjału gruntów marginalnych w Polsce i…