Drugie Walne Zebranie OSA

Drugie Walne Zebranie OSA odbyło się 14 marca 2017 roku w IUNG-PIB w Puławach. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Zebrani dyskutowali nad działaniami promującymi agroleśnictwo w Polsce przez Stowarzyszenie. Pani Profesor Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Forum Rolnictwa Ekologicznego przedstawiła obecne regulacje i czynniki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz…